Favoritter
menu

Privatlivspolitik

I. Behandling af personlige oplysninger

  1. Den dataansvarlige for Kundens personlige oplysninger er Media Port GPP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SP. K. med hjemsted i Poznań (Polen) på adressen ul. abpa Antoniego Baraniaka 96/98 (herefter benævnt "Den dataansvarlige").
  2. Oplysningerne behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse – herefter benævnt ”GDPR” (EU tidende nr. 119 side 1) på grundlag af samtykke meddelt af Kunden. Personlige oplysninger kan stilles til rådighed for autoriserede forvaltningsorganer eller domstole uden Kundens samtykke i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  3. Kundens personlige oplysninger behandles af Den dataansvarlige og vedkommendes betroede partnere i overensstemmelse med særskilte aftaler indgået af Den dataansvarlige.
  4. Kundens personlige oplysninger opbevares af Den dataansvarlige til udløb af forældelsesfristen for krav hidrørende fra aftalen indgået med Kunden. Personlige oplysninger indeholdt i regnskabsdokumentation opbevares i en periode foreskrevet ved gældende lovgivning, herunder gældende skatteregler.

II. Kategorier af behandlede oplysninger, formål med behandlingen, enheder, der behandler oplysninger

Kategorier af de behandlede oplysningerFormål med behandlingenEnhed, der behandler oplysninger
fornavn, efternavn, leveringsadresse, e-mail, telefonnummerhåndtering af ordrer, returnering af varer/reklamationerDen dataansvarlige, logistikcentre
cookie-filer, driftsdata (server logs), købshistorikudførelse af målinger og tilpasning af tilbuddet til Brugerens præferencerDen dataansvarlige, analysefirmaer, firmaer fra automation- og markedsføringsbranchen
fornavn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummerforsendelse af reklameoplysninger via e-mail eller smsDen dataansvarlige, firmaer fra automation- og markedsføringsbranchen
fornavn, efternavn, leveringsadresse, ordredetaljerskatteindberetningDen dataansvarlige, regnskabskontorer
detaljerede oplysninger om kontoen, detaljerede oplysninger om betalingskortet, oplysninger om PayPal kontoengennemførelse af betalingbetalingsoperatører
fornavn, efternavn, leveringsadresse, telefonnummerlevering af forsendelser, håndtering af betalinger pr. efterkravkurerfirmaer
cookie-filervisning af Butikkens reklamer på eksterne hjemmesider for Brugerenmarkedsføringsbureauer
driftsdata (server logs), ordredetaljer og oplysninger om Kunden (kun i tilfælde af frivillig købsforsikring)gemning af bedømmelser af Butikken på eksterne hjemmesider, købsforsikringfirmaer, der indsamler bedømmelser og tilbyder købsforsikring

III. Kryptering af data – SSL certifikat

Kryptering af data (SSL) garanterer sikkerhed og fortrolighed af data, der sendes ad elektronisk vej. SSL certifikater registreres med et bestemt domænenavn og de indeholder oplysninger om domænets ejer. Anvendelse af SSL certifikatet garanterer Butikkens troværdighed ved validering af Butikkens hjemmesiders identitet på nettet.

Alle data (herunder Kundernes personlige oplysninger), der sendes mellem Butikkens server og Brugerens computer, bliver krypteret. SSL certifikatet blev udstedt af et internationalt certificeringsorgan. Detaljer vedrørende SSL certifikatet kan tjekkes på internetbrowserens adressebjælke.

IV. Beskyttelse af de opbevarede oplysninger

Kundernes personlige oplysninger opbevares på Beyond.pl servere, der garanterer pålidelighed og beskyttelse. Beyond.pl Data Center 2 er det første Datacenter i Central- og Østeuropa, der lever op til de højeste sikkerhedsstandarder – Rating 4 ifølge ANSI/TIA-942, ved at garantere årlig SLA (Service Level Agreement) på 99,995% adgang til ressources.

V. Cookie-filer

  1. Cookie-filer er små tekstfiler, der gemmes på Brugerens computer i forbindelse med besøg i Butikken. Cookie-filer indeholder oplysninger vedrørende Brugerens brug af Butikkens hjemmesider.
  2. Cookie-filer kan være midlertidige eller permanente. Midlertidige cookie-filer slettes, når Butikkens hjemmesider forlades. Permanente cookie-filer opbevares også efter, at Kunden har forladt Butikkens sider og de anvendes til opbevaring af oplysninger såsom indhold af kurven og produkter, Kunderne har kigget på.
  3. Du kan til enhver tid blokere for gemning af cookie-filer eller slette cookie-filer ved at ændre indstillinger af sin internetbrowser (yderligere oplysninger herom kan findes i browserens hjælpefane).

VI. Driftsdata (server logs)

Driftsdata (server logs) kendetegner den måde, hvorpå Butikkens hjemmesider benyttes.

Begrebet Brugerens driftsdata omfatter: IP-adresse, oplysning om besøgsstart og -afslutning, type af udstyr, operativsystem og hjemmesider, man har kigget på.

VII. Retten til kontrol, adgang til sine data og til rettelse heraf

  1. Med forbehold for begrænsninger i henhold til GDPR og anden lovgivning har Kunden ret til adgang til indholdet af sine personlige oplysninger, ret til ajourføring, supplering, til at kræve suspendering, sletning, begrænsning af behandlingen og ret til at trække samtykket til behandlingen, hvis oplysningerne er ufuldstændige, ikke aktuelle, urigtige eller blev indsamlet i strid med gældende lovgivning eller hvis de ikke længere er fornødne for opfyldelse af det formål, til opfyldelse hvoraf de var blevet indsamlet.
  2. Med henblik på udøvelse af sine rettigheder kan Kunden gøre brug af Kundekonto (og hvis Kunden ikke har en konto i Butikken kan vedkommende opnå midlertidig adgang til sine oplysninger eller kontakte os elektronisk ved at rette henvendelse til: [email protected] eller pr. post: Media Port GPP sp. z o.o. SP. K., ul. abpa Antoniego Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań, Polen.
Tak.

Din feedback er meget vigtig for os.

Vi ændrer for dig!